FV7A6033

2021-08-14 Bröllop Rabbalshede Jessica och Björn

På deras gård i Rabbalshede ägde den borgliga vigseln rum med Thunström som förättare. Detta är ett stort galleri med många sköna bilder.