Jag följer så gott det går SFF’s prismodell.

Vad gäller med det material jag skapar åt dej? Detta är vad som gäller. SFF’s prisguide består av snittpriser, rekommendationer och villkor vid köp av bild. Priserna baseras på uppgifter från SFFs medlemmar, men även från fotografer, bildbehandlare och fotoassistenter som inte är medlemmar i SFF, samt från agenturer, bildbyråer och andra bildköpare inom det fotografiska fältet. Prisguiden speglar därmed både bildskapar- och beställarsidans prissättning. Den senaste arvodesundersökningen genomfördes i april 2022.

För uppdragsfotografering debiteras liknande priser som för analog publicering, med uppdelning mellan redaktionell och kommersiell användning. Det är dock extra viktigt att tydligt fastställa hur användningsrätten begränsas i tid och att priset kan skalas efter en kombination av faktorer som kundens storlek, materialets spridning och kanalernas räckvidd där bilden ska publiceras.

Vad påverkar priset enligt SFF?

Kompetens:
Olika bild och filmskapare tar olika arvoden beroende på faktorer som kompetens, erfarenhet, utbildning och särskild utrustning.

Marknadsvärde:
Såväl bildskaparen som bilden i sig har ett marknadsvärde. En unik bild kan ha högre värde än en som lätt kan replikeras.

Syfte:
Kommersiella uppdrag kostar oftast mer än redaktionell engångsanvändning, då användningen kan påverka priset.

Omfattning:
Storleken på uppdraget, mängden bilder och arbetstiden påverkar prissättningen.

Användning:
Licensens omfattning i tid, geografisk spridning och användning i olika medier påverkar priset. Företagets storlek kan också påverka priset.

Ersättningsmodeller:
Timdebitering och enhetspris är de vanligaste sätten att ta betalt, beroende på uppdragets natur.

Villkoren för uppdraget
Det är viktigt att i förväg överenskomma om villkoren för uppdraget, inklusive arvode, bildens budskap, praktiska förutsättningar för fotograferingen, leverans och användning. Tydligt definiera användningsrätten och ange om den ska debiteras separat från grundarvodet.

Skriftligt bekräfta alla villkor i en offert, inklusive eventuella individuella överenskommelser.

Användningsrätten
Upphovsrätten delas upp i ekonomiska och ideella rättigheter. Användningsrätten kan säljas som en licens för att använda det visuella materialet. Priset bör justeras beroende på licensens omfattning och varaktighet. För att undvika problem och tydligt definiera användningsrätten, ange om den är exklusiv och för vilken tidsperiod. Rekommendera att inte sälja rättigheter för alltid utan att tidsbegränsa dem för att undvika osäkerhet och för att vara kostnadseffektivt för båda parter.

Rättigheter Film & Bilder

Vad är bilder och original?
Bilder inkluderar fotografier, teckningar, illustrationer, collage och andra konstverk. Original är den bild eller film jag skapar i analog eller digital form och levererar till köparen som förlaga.

Vad har jag för rättsligt skydd för mina verk?
Upphovsrätten ger automatiskt skydd till mitt verk.

Vad säljer jag?
När jag säljer en bild eller ett uppdrag säljer jag rätten att använda den inom en överenskommen ram.

Vem äger bilden?
Äganderätten till originalet förblir min om inte bilden eller filmen köps loss.

Hur får bilden användas?
Bilden får endast användas enligt överenskommelse av köparen, och eventuella ändringar måste godkännas av mig.

Vad gäller när bilden ska återanvändas?
Vid återanvändning måste köparen kontakta mig, och jag har rätt till ny ersättning.

Får bilden eller filmen ändras?
Inga ändringar får göras utan mitt tillstånd, förutom möjligtvis beskärning vid redaktionell publicering.

Har jag rätt att få mitt namn angivet när bilden eller filmen används?
Enligt upphovsrättslagen har jag rätt att bli namngiven när mitt material används.

Hur länge är bilden skyddad?
Upphovsrätten gäller upp till 70 år efter min död.

Vad gäller när människor är avbildade på bilden?
Godkännande krävs om avbildade personer är identifierbara, särskilt för marknadsföring. GDPR-regler måste också följas.

Vad skyddar upphovsrätten inte?
Upphovsrätten skyddar inte idéer, teman eller strukturer i ett verk. Sekretessavtal bör användas för att skydda idéer.