SFF’s prisguide för film- och videoproduktion

Vad är det som gäller för prissättning rent generellt sett för videoproduktion? Jag brukar ofta vara billigare men bara så att du förstår vilka priser som egentligen gäller.

Citerar källa: SFF’s prisguide för film- och videoproduktion

Enligt SFF’s prisguide för film- och videoproduktion är det viktigt att skilja mellan begreppen filmproduktion och videoproduktion för att underlätta för branschen och beställare. Filmproduktion avser processer som främst omfattar drama, dokumentärer eller reklamfilmer och kan ofta kopplas till större beställare som Sveriges Television, Netflix eller stora produktionsbolag som Nordisk Film och Filmlance. Denna prisguide täcker inte området för filmproduktion.

Videoproduktion definieras som all produktion av rörlig bild som inte omfattas av begreppet filmproduktion, inklusive stop motion. Debiteringen för videoproduktion inkluderar all tid för fotografering, inklusive för- och efterproduktion. Det betonas att en videoproduktion betraktas som en separat enhet från stillbildsproduktion. Om både videoproduktion och stillbilder ingår i beställningen bör detta specificeras i avtalet och debiteras separat.

Debiteringen för videoproduktion omfattar:

Arvode inspelningsdag: Inkluderar riggning, nedpackning, restid, med mera. Majoriteten tar enligt SFFs senaste arvodesenkät 12 000-15 000 kr för en inspelningsdag, med ca 30% som tar 15 000 kr och uppåt.

Arvode för- och efterproduktion: Inkluderar planering, rek, projektledning, redigering, klippning, grade, efterbearbetning, leverans med mera. Majoriteten tar 8 000-10 000 kr för en dags för- och efterproduktion enligt SFFs senaste arvodesenkät, med ca 40% som tar 10 000 kr och uppåt.

Rekommenderad milersättning: 45 kr/mil.

Kväll- och helgtillägg: 25 % på timpris.

Det betonas att F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning med mera bör inkluderas i debiteringen. Mervärdesskatt på 25 % tillkommer på samtliga priser.

Övriga kostnader såsom material, specialutrustning och resekostnader debiteras enligt separat överenskommelse. Vissa väljer att debitera per timme, och en riktmärke som nämns i SFFs senaste arvodesenkät är 1 500 kr/timma oavsett inspelning eller för- och efterproduktion.

Angående användningsrätt ingår rätten att använda den slutliga videoproduktionen i priset under den avtalade tidsperioden. Om nyttjanderätt för stillbilder önskas från det rörliga materialet bör detta förhandlas och avtalas separat.